Ieder domein wordt ondersteund door een Adviesraad die bestaat uit betrokken Udenhouters, die kennis van en/of affiniteit hebben met een bepaald domein.
Per domein zijn er minimaal 2 leden in de Adviesraad.

De rol van de Adviesraad:

  1. Signaleert zaken die binnen Udenhout spelen en bespreekt die binnen je domein.
  2. Geeft de domeinhouder gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die binnen het domein spelen.
  3. Binnen het domein is regelmatig overleg. Er wordt samen afgestemd hoe vaak dit overleg (fysiek of virtueel) wenselijk is.
  4. Wordt maandelijks geïnformeerd over de overleggen van de Dorpsraad.
  5. Tweemaal per jaar overlegt de Dorpsraad Udenhout met alle leden van de Adviesraad.
  6. Bij afwezigheid van de domeinhouder kan een lid van de Adviesraad deze domeinhouder eventueel vervangen bij interne en externe overleggen van de Dorpsraad Udenhout.
  7. De zittingsduur in de Adviesraad is vier jaar. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd
Domein Adviesraad
Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie Conny van Gorp (Zorgboerderij “Ons erf”)
Joset Vermeer (De Pluktuin)
Bedrijven Eugenie van der Meijden (Kreitenmolen Vitaal)
Leon van den Bersselaar (Ondernemersvereniging Udenhout)
Joep van den Dungen
Cultuur Angela Jongerius
Hein van den Berg (Heemcentrum ’t Schoor en Beheerder Strijdhoef)
Sabine Maes
Jeugd en Onderwijs        Henri van der Velden (directeur Wichelroede)
Ruud Oerlemans
Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Adri Pijnenburg
Joris van den Aker
Sport William Verspeek (VCU)
Jos Viveen (stichting paardensport Udenhout)
Henk Koper (stichting Sport Zeshoeven)
Verkeer en Veiligheid Leo Dubbeldam
René Bink
Zorg en Welzijn Dre van Liempd
Henk Breimer
Jos Verschuren
José van der Heijden (Contour de Twern)