De Dorpsraad Udenhout komt maandelijks samen.
Bij notulen vergadering vind je de verslagen van recente bijeenkomsten.

 

Via de jaarverslagen informeert de Dorpsraad je over haar activiteiten en de resultaten die we samen met veel enthousiaste vrijwilligers binnen de verschillende domeinen hebben bereikt om de leefbaarheid van ons dorp positief te beïnvloeden.