Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijft de Dorpsraad Udenhout hoe zij omgaat met uw contactgegevens en andere gegevens. Dit doen wij volgens de richtlijn van de privacyregels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden.
Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen helpen als u ons heeft benaderd.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Dorpsraad Udenhout?
De Dorpsraad Udenhout kan onderstaande persoonsgegevens verwerken voor de verderop in deze verklaring genoemde doelen:

  • Voornaam en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en emailadres
  • IBAN-rekeningnummer
  • Gegevens betreffende uw vraag

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
U verstrekt deze gegevens zelf aan ons als u een formulier op onze website invult,
een vraag stelt via email of in persoon een vraag aan ons stelt.
Bijvoorbeeld wanneer:
– U een aanvraag indient voor bewonerssubsidie of cultuursubsidie
– U een vraag stelt via ons secretariaat of aan onze commissies of als u ons informatie verstrekt tijdens een gesprek met u.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren of u verder te helpen, als u ons heeft ingeschakeld. We gebruiken uw gegevens intern voor ons bestuur of binnen onze commissies.
Wij beperken het intern gebruik zoveel mogelijk.
We verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

Welke rechten heeft u?
U kunt uw gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen. Het is mogelijk dat wij niet meteen aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij streven ernaar om dit binnen drie weken te doen. Neemt u hiervoor contact op met ons secretariaat via info@dorpsraadudenhout.nl

Cookies
Dorpsraad Udenhout gebruikt geen cookies op haar website.

Beveiliging
De dorpsraad treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u vermoedt dat er misbruik van gegevens wordt gemaakt, meld dit dan bij ons secretariaat via info@dorpsraadudenhout.nl

Contact met ons opnemen?
Als u vragen of klachten heeft over onze werkwijze, neemt u dan contact op via ons secretariaat via info@dorpsraadudenhout.nl