Over Ons

Na de herindeling van Udenhout bij Tilburg in 1997 is de Dorpsraad Udenhout opgericht.
De Dorpsraad zet zich in om het woon-, leef-, en werkklimaat en het welzijn van alle inwoners van Udenhout te bevorderen.

 

Wijkagenda Udenhout 2020

 1. We willen een dorp zijn waar een compleet woningaanbod is voor de hele Udenhoutse bevolking zodat mensen hier hun hele leven kunnen blijven wonen.
  Actie: meer woningen voor senioren (nultredenwoningen) en starters.
 2. We willen een dorp zijn waar jong en oud elkaar ontmoeten, kennen en verbonden zijn en waar vrijwilligers en professionals elkaar kennen en onderling afstemmen
  Actie: Doorontwikkeling van ontmoetingscentra en centrale programmering van activiteiten.
 3. We willen een dorp zijn met een duurzame, toekomstbestendige energievoorziening.
  We willen dat bewoners van Udenhout voldoende tijd en gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op de veranderingen die dat met zich meebrengt.
  Actie: Duidelijkheid geven over energietransitie
 4. We willen aan vitaal dorp zijn, met goede voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn.
  Acties:
  – Openingstijden stadswinkel sluiten aan op openingstijden dorpsloket U
  – Verbeteren Openbaar Vervoer verbindingen
 5. We willen zoveel mogelijk betrokken worden in besluiten van de gemeente die ons dorp aangaan.
  Actie:
  – Regelmatige afstemming met onze contactpersonen bij de gemeente Tilburg.
  – Beter invulling geven aan het adviesrecht van de Dorpsraad bij besluiten van de gemeente.

 

De Dorpsraad wordt ondersteund door een Adviesraad.

Via de jaarverslagen informeert de Dorpsraad je over haar activiteiten en de resultaten die we samen met veel enthousiaste vrijwilligers binnen de verschillende domeinen hebben bereikt om de leefbaarheid van ons dorp positief te beïnvloeden.