De Dorpsraad wil graag de ideeën van Udenhouters horen, richting geven en omzetten in daden. Het is dus belangrijk dat u als inwoner van Udenhout uw wensen kenbaar maakt!

De gezamenlijke rode draad die we daaruit kunnen vormen voor ons dorp bepaalt de keuzes, die we namens ons allemaal, maken en verantwoorden op deze website.

Wij rekenen op alle inwoners en dus ook op u!