REACTIE NAAR COLLEGE VAN B&W OP CONCEPT KOERSDOCUMENT OOSTFLANK (10 nov 2023)
Op 1 november 2023 presenteerde de Gemeente Tilburg in Udenhout het concept Koersdocument Oostflank. Deze informatieavond was enorm goed bezocht. Het Koersdocument bevat veel mooie aspecten voor de ontwikkeling van wonen, verkeer en mobiliteit en natuur en het buitengebied. Vanuit de Dorpsraad Udenhout en het publiek werden ook een aantal zorgpunten geuit. Met name over de (agrarische)bedrijfsactiviteiten in het buitengebied en de verkeersdruk en -veiligheid in het dorp kwamen veel reacties.
Ook in de afgelopen week heeft de Dorpsraad nog veel reacties van bewoners ontvangen. Samen met de input die we via de uitgezette vragenlijst al hadden, heeft Dorpsraad Udenhout dit samengevoegd tot een formele reactie op het concept Koersdocument Oostflank.
Deze kun je hier nalezen: Reactie Dorpsraad Udenhout op Koersdocument Oostflank 10-11-2023


BIJEENKOMST DE TOEKOMST VAN DE GROENE WELLEN (7 sep 2022)
Bij deze bijeenkomst waren 40 betrokken bewoners, Martijn Kanters (Stadsontwikkelaar gemeente Tilburg) en Kristel Teunissen (Dorpsraad Udenhout, domein Sport) aanwezig. 

In de bijlage staat de Presentatie bijeenkomst Groene Wellen met daarin:
* De resultaten van de enquête die de Dorpsraad heeft uitgezet
* Een korte samenvatting van het traject ‘Koersdocument’ Oostflank SRBT en de Groene Wellen in breder perspectief en
nader onderzoek naar toekomst Groene Wellen

Het actiecomité “Groene Wellen moet blijven” heeft ook de petitie aangeboden aan Dorpsraad Udenhout en de gemeente Tilburg.
De petitie is inmiddels al door meer dan 2000 mensen ingevuld!

Via de Wegwijzer, Facebook en Instagram worden de vervolgstappen m.b.t. De Groene Wellen gedeeld.

 

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD UDENHOUT (9 maart 2022)
Tijdens deze bijeenkomst stonden 2 onderwerpen centraal:
1) Greendeal Udenhout (Joris van den Aker)
De Energietransitie en lokale initiatieven zoals o.a. de Energiemarkt op zaterdag 26 maart

2) Gebiedsontwikkeling Pauwels Oost (Martijn Kanters van Gemeente Tilburg)
* De toekomstige bouw van 5.000 woningen in de dorpen behorende bij Tilburg en Oisterwijk.
* Een station in Udenhout of Berkel-Enschot
* De verlenging van de Koningsoordlaan richting de Kreitenmolenstraat.

De presentaties van deze avond: 2022-03-09 Presentatie openbare vergadering

De hele bijeenkomst kun je ook terugkijken op: (87) SVU Udenhout, Vergadering Dorpsraad – YouTube

Wil je op de hoogte blijven van de gebiedsontwikkelingen rondom Udenhout?
Stuur dan een mail naar lia.karel@tilburg.nl onder vermelding van “gebiedsontwikkeling Pauwels Oost”