OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD UDENHOUT (9 maart 2022)

Tijdens deze bijeenkomst stonden 2 onderwerpen centraal:
1) Greendeal Udenhout (Joris van den Aker)
De Energietransitie en lokale initiatieven zoals o.a. de Energiemarkt op zaterdag 26 maart

2) Gebiedsontwikkeling Pauwels Oost (Martijn Kanters van Gemeente Tilburg)
* De toekomstige bouw van 5.000 woningen in de dorpen behorende bij Tilburg en Oisterwijk.
* Een station in Udenhout of Berkel-Enschot
* De verlenging van de Koningsoordlaan richting de Kreitenmolenstraat.

De presentaties van deze avond: 2022-03-09 Presentatie openbare vergadering

De hele bijeenkomst kun je ook terugkijken op: (87) SVU Udenhout, Vergadering Dorpsraad – YouTube

Wil je op de hoogte blijven van de gebiedsontwikkelingen rondom Udenhout?
Stuur dan een mail naar lia.karel@tilburg.nl onder vermelding van “gebiedsontwikkeling Pauwels Oost”

 

 

PROJECT GEZOND EN GELUKKIG OUD – ONDERZOEK LEEFOMGEVING UDENHOUT (juni 2021)

Het aantal ouderen in de gemeente Tilburg stijgt de komende jaren sterk. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk prettig en veilig in hun eigen huis en dorp kunnen blijven wonen. Half mei start de werkgroep Ggoud Udenhout een onderzoek hoe de leefomgeving zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van ouderen (65+). Wat vindt u belangrijk en hoe ervaart u uw huidige woon- en leefomgeving in Udenhout?

Begin juni ontvangen alle Udenhouters van 65 jaar en ouder hierover een brief.
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 à 20 minuten en kan via deze link:
Vragenlijst leefomgeving UdenhoutNIEUWE INRICHTING SPORTLAAN EN OMGEVING (feb 2021)
De gemeente Tilburg maakt samen met adviesbureau Akertech en de klankbordgroep een voorlopig ontwerp.
Belangrijke thema’s:
– Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken);
– Verkeersveiligheid;
– Parkeren;
– Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding).

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente Tilburg.
Hij is bereikbaar via 013 542 86 68 of rob.van.nuenen@tilburg.nl

In de bewonersbrief de laatste stand van zaken: 2021-02-19 Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving 21045
 

PROJECT GEZOND EN GELUKKIG OUD (nov 2020)
De gemeente Tilburg heeft aan Udenhout en Berkel-Enschot gezamenlijk de pilot toegewezen van het programma GGOud, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg. Met coördinatie vanuit Contour de Twern wordt onderzoek gedaan naar de wensen op het gebied van wonen, veiligheid en sociale activiteiten.
Daarnaast zijn er de “Fijn-thuis-gesprekken” die in 2021 (op vrijwillige basis) worden gevoerd bij mensen die verhuizen, met pensioen gaan, een partner hebben verloren of een bepaalde leeftijd hebben bereikt.


REPAIR CAFE UDENHOUT (Mei 2020)
Dorpsraad Udenhout en Contact50 starten samen een repair café.
We zijn op zoek naar vrijwillig(st)ers die een beetje (technisch) handig zijn. Daarnaast is er voor allerlei reparaties ook materiaal en gereedschap nodig. Dus:
* ben je geïnteresseerd om te helpen,
* heb je materialen of
* heb je gereedschap dat niet meer wordt gebruikt
Neem dan contact op met de dorpsraad (info@dorpsraadudenhout.nl) of contact50 (info@contact50udenhout.nl)
We prijzen ons gelukkig met de aanmelding van verschillende vrijwillig(st)ers maar de groep mag nog worden uitgebreid!!