Aanvraag cultuursubsidie
De aanvraag cultuursubsidie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Activiteiten zijn voor inwoners van Udenhout en zijn zo veel mogelijk zichtbaar en openbaar voor het gehele dorp
  2. Activiteiten worden uitgevoerd door bewoners of organisaties uit Udenhout
  3. Bevorderen cultuurparticipatie en/of cultuureducatie
  4. Dragen bij aan het behouden en versterken van de culturele infrastructuur
  5. Stimuleren nieuwe kunst- en culturele activiteiten
  6. Versterken kwaliteit en diversiteit in het Udenhoutse cultuuraanbod
  7. De activiteiten hebben geen winstoogmerk

Meer informatie over cultuursubsidie staat in de Handleiding Cultuursubsidie 2021-11-14.docx