Domein: Verkeer, Veiligheid en Milieu                                                               Frank Leuverink


Verkeerssituaties
Voor het onderdeel Verkeer sluit ik soms aan bij het domein Ruimtelijke Ordening. Op dit moment is daar de aanpak van de wijk Zeshoeven (eikenlaan, etc.) actueel en participeer ik in de gevormde inspraakgroep van bewoners.
Gevaarlijke verkeerssituaties proberen wij in beeld te krijgen en in overleg met omwonenden en de gemeente te verbeteren.

Bereikbaarheid Udenhout met openbaar Vervoer
Goede verbindingen met  het openbaar vervoer vindt Dorpsraad Udenhout van groot belang. We zetten ons in om de busroute aan te passen zodat deze ook voor de bewoners van de nieuwbouwwijken Den Bogerd en De Mortel toegankelijker wordt.

Buurtpreventieteam
De domeinverantwoordelijke neemt deel aan de bijeenkomsten van het buurtpreventieteam die 4x per jaar plaats vinden. Hierin participeren, politie, brandweer, jeugdwerk R-newt en de leden van de buurtpreventie. Hier wordt op het gebied van veiligheid en milieu alles besproken wat men in Udenhout tegen komt. Op deze manier blijven we op de hoogte en hebben we ook vanuit de dorpsraad inbreng.

Veilige Honken
Een andere activiteit die in het verleden is opgezet en jaarlijks wordt geëvalueerd zijn de “Veilige Honken”.
Dit zijn hulpadressen die liggen op de routes van scholieren uit Udenhout naar Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk. Er staat daar een leenfiets wanneer er stukken zijn en er is EHBO-materiaal aanwezig bij kleine medische probleempjes. Gelukkig is gebleken dat er niet veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, maar de voorziening is welkom en wordt ook elk jaar aan de nieuwe lichting brugklassers en hun ouders bekend gemaakt.

Doelstellingen 2021:
* Verbeteren van de in 2020 geïnventariseerde gevaarlijkste verkeerssituaties
* We proberen weer in gesprek te komen met de busvervoerder Arriva over de route van de bus
* Een voorlichtingsavond organiseren over wiet en wietplantages of drugspanden