Domein verantwoordelijkheden

Aan elk domein is een lid van de Dorpsraad gekoppeld. Hij/zij is aanspreekpunt voor dat domein en verantwoordelijk voor informatie van de dorpsraadleden over relevante zaken betreffende het domein.

Elk domein heeft als “achterban” enkele inwoners uit het dorp als raad van Advies die affiniteit of deskundigheid hebben in het betreffende domein en geraadpleegd kunnen worden voor informatie.

Elk lid van de Dorpsraad heeft een aantal algemene taken en een aantal specifieke taken die direct gekoppeld zijn aan het domein.

Naast de taken binnen het domein zijn er deeltaken zoals bijvoorbeeld Bewonersbudget, doelbudgettenoverleg en PR.


Algemene taken:

• bijwonen van de frequente vergaderingen van de Dorpsraad(10 à 12 maal per jaar)

• het ter sprake brengen van problemen en mogelijkheden in het domeingebied

• bijdrage leveren voor het jaarverslag (in januari van het opvolgende jaar)

• bijdrage leveren voor het jaarprogramma (voor presentatie in de februarivergadering)

• in overleg met de overige leden van de Dorpsraad, de Dorpsraad vertegenwoordigen op bijeenkomsten, vergaderingen e.d. die niet direct aan een van de domeinen zijn gekoppeld.

• Informeren van en overleg plegen met het Dagelijks Bestuur (DB) over contacten en activiteiten die voor de gehele Dorpsraad van belang zijn

• Het regelmatig onderhouden van contacten met de Raad van Advies om hen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en zo nodig om hun mening te vragen

• Het actueel houden van de website door relevante informatie te verstrekken verstrekken 


Daarnaast zijn er ook per domein specifieke taken, deze kunt u terug vinden in onderstaande taakomschrijvingen

Jeugd, Jongeren en Onderwijs

Zorg en Senioren

Leden van de Dorpsraad

Voorzitter


Peter Hutten
voorzitter@dorpsraadudenhout.nl
Notulist


Margriet Puthaar
info@dorpsraadudenhout.nl

Penningmeester   


Mark PijnenburgSecretaris


Clemens Schoonus
info@dorpsraadudenhout.nljeugd, Jongeren & Onderwijs


Gaby Dekkers
jeugd@dorpsraadudenhout.nlZorg & SeniorenMariska Langermans
Senioren@dorpsraadudenhout.nlSport


Cees de Graaf
sport@dorpsraadudenhout.nlBedrijven


Hans van Strijdhoven
bedrijven@dorpsraadudenhout.nlVeiligheid & Milieu
veiligheid@dorpsraadudenhout.nl


Buitengebied & Recreatie


Jan Schapendonk
buitengebied@dorpsraadudenhout.nlCultuurVacaturecultuur@dorpsraadudenhout.nl

Raad van Advies

Doelstelling

De Raad van advies is destijds bij de start van de Dorpsraad ingesteld. Toen is ook bepaald dat de Raad van advies zou bestaan uit vertegenwoordigers van allerlei organisaties die in Udenhout werkzaam zijn. In de statuten is bepaald dat het gaat om vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, midden- en kleinbedrijf, industrie, belangengroepen en instellingen. De Raad van advies adviseert gevraagd en ongevraagd de Dorpsraad en speelt een belangrijke instemmende rol bij de benoeming van de leden van de Dorpsraad.


Domein Bedrijven
•Eugenie van der Meijden
•Leon van den Bersselaar

Domein Cultuur
•Hein van den Berg
•Nol Luijbrechts


Domein Jeugd, Jongeren, Onderwijs

•Hans van Beerendonk
•Henry van de Velden


Domein Senioren en Zorg
•Dré van Liempd
•José van der Heijden
•Henk Breimer
•Angela van Zeeland -Vlietstra

Domein Sport
•William Verspeek
•Jos Viveen
•Henk Koper

Domein Recreatie
•Joset Vermeer

Domein Buitengebied
•Conny van GorpWijkagent


Wijkagent van Udenhout : Marcel Ooms

Marcel Ooms: "U zult mij regelmatig tegenkomen in uw wijk. Ik maak graag contact met de wijkbewoners. Ik wil weten wat er leeft en speelt in de wijken. Daarom spreek ik  mensen in de buurt aan om even een praatje te maken. Ik zal mijn werk te voet, met de fiets, met de motor of met de auto uitvoeren en proberen zo goed mogelijk aanspreekbaar te zijn.  Ik  heb  een ruime werkervaring in het district Tilburg."

 "Ik wil veel in de wijk aanwezig zijn.  Veiligheid en samenwerken heb ik hoog in het vaandel staan. Ik wil dit samen doen met u, mijn collega’s en de netwerkpartners zoals de gemeente, buurtpreventie, wijkvereniging, de woonstichting, scholen en maatschappelijk werk. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en Udenhout mooi, veilig en leefbaar te houden."

Taken
De wijkagent werkt samen met zijn collega’s, wijkbewoners en partners zoals de gemeente, wijkvereniging, de woonstichting, basisscholen en maatschappelijk werk, aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt. De globale taken van de wijkagent staan hieronder beschreven:

  • Benadert jeugd- en jongerengroepen, brengt ze in kaart en treedt er zo nodig krachtig tegen op.
  • Waarschuwt en bekeurt mensen die zich niet aan de regels willen houden.
  • Organiseert verkeerscontroles op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren of waar verkeersdeelnemers overlast veroorzaken. Dat doet hij samen met zijn collega’s.
  • Bestrijdt criminaliteit in samenwerking met zijn recherche collega’s.
  • Houdt milieutoezicht, handhaaft de openbare orde tijdens het uitgaansleven en adviseert en ondersteunt bij inbraakbeveiliging.
  • Kent de instanties en instellingen in de wijk en kan u in contact brengen met hen. Denk aan scholen, buurtwerkers, horeca, woningbouwverenigingen, openbaar ministerie, gemeente, maatschappelijk werk, zorg- en hulpverlenende instanties, etc.  

Informatie delen
De kern van het werk van de wijkagent is informatie verzamelen en analyseren, informatie die ú kunt geven. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn. Spreek daarom gerust de wijkagent aan als u hem/haar tegenkomt. U kunt natuurlijk ook bellen via 0900-8844 of een e-mail sturen naar  team-oost@mw-brabant.politie.nl

Afspraak maken?
Marcel Ooms biedt de mogelijkheid op woensdagavond een afspraak te maken. Hij zal dan telefonisch contact opnemen en daar waar nodig thuis komen om geconstateerde problemen te bespreken. Maak de afspraak door 0900-8844 te bellen of stuur een e-mail naar  team-oost@mw-brabant.politie.nl

Contact met de politie
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld het vermoeden heeft dat er ingebroken wordt bij de buren. Want 112 daar vang je boeven mee! Maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief). Wilt u aangifte doen? Bel ook dan eerst met 0900-8844. U krijgt dan advies op maat: voor de veelvoorkomende, minder ingrijpende, misdrijven kunt u via internet of soms ook telefonisch, aangifte doen. U hoeft daarvoor niet meer naar het politiebureau. Voor het doen van zwaardere aangiften wordt telefonisch een afspraak met u gemaakt, zodat u niet zo lang hoeft te wachten en de politie tijdens de aangifte alle tijd voor u heeft.