Meer jarenplan -  welke drie projecten vind ik belangrijk ?

De Gemeente Tilburg plant de meeste belangrijke openbare werkzaamheden jaren vooruit.

Daarnaast geeft zij ieder jaar de verschillende wijken/dorpen de mogelijkheid om 3 projecten aan te geven die wat hen betreft met voorrang zouden moeten worden uitgevoerd.  

De Dorpsraad Udenhout moet op 15 december haar voorkeur voor 3 nog niet geplande werkzaamheden aangeven en vraagt daarom om uw mening.


Vraag 1:
WELKE 3 PROJECTEN IN UDENHOUT KOMEN VOLGENS U HIERVOOR IN AANMERKING ????


Welke projecten nu al gepland zijn kunt u vinden op de volgende hyperlink van de gemeente:

http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7