Aanvraag Cultuursubsidie Dorpsraad Udenhout

Criteria op basis waarvan de aanvragen voor subsidie bij de commissie Cultuur worden behandeld en toegekend

 

  1. Samenwerking (met andere individuele kunstenaars, verenigingen, stichtingen, scholen e.d.)
  2. Publieksbereik (zichtbaarheid van het resultaat in het dorp voor de Dorpsbewoners)
  3. Draagkracht van de organisatie (Plan van aanpak waarbinnen ook de P.R. is geregeld)
  4. Actueel en/of vernieuwend

Opmerking:

De Commissie houdt rekening met een evenwichtige verdeling van de subsidie over de verschillende doelgroepen